สังคมศึกษา

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นรายได้ของแผ่นดินมาจากการเก็บภาษีอะไร?
ช่วยหน่อยค่ะ

คำตอบ

อย่างแรกรายได้จากการค้าขายกับต่างประเทศนะก็มีภาษีปากเรือเป็นค่าธรรมเนียมเก็บจากเรือสินค้าของชาวต่างชาติที่เข้ามาจอดในท่าของไทย โดยกำหนดเก็บภาษีตามส่วนกว้างที่สุดของเรือ อย่างที่สองก็คือภาษีสินค้าขาเข้า เก็บจากสินค้าที่พ่อค้าต่างประเทศนำเข้ามาจำหน่าย แต่ว่าอัตราการเก็บจะไม่แน่นอน เช่นเรือของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีเข้ามาค้าขายเป็นประจำก็จะได้รับสิทธิพิเศษ แล้วต่อไปก็คือภาษีสินค้าขาออกเก็บจากสินค้าที่ส่งออกในอัตราที่ต่างกันไปตามชนิดของสินค้า ต่อไปเป็นรายได้ในประเทศก็มีภาษีจังกอบ คือภาษีสินค้าผ่านด่านทั้งทางบกทางน้ำ ที่พอจะนึกออกก็แค่นี้นะ แต่ไม่รู้ว่าจะมีมากกว่านี้หรือเปล่า

แสดงความคิดเห็น