สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ใครรู้ช่วยผมหน่อยครับทำไม่ได้จริงๆ

7 Ctrl เดช มีรณัฐ รัตนาราท จงตอบคำถามหรือเพิ่มช่องว่างด้วยคำหรือข้อความสั้นๆ Tab Caps Lock Shift เห์ 14 1. ชื่อ อเมริกา ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ 2. ช่องแคบที่คั่นระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปเอเชีย คือ นาง 3. หมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน เรียกว่า น to 4. เกาะต่าง ๆ ที่อยู่ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือไม่ค่อยจะมีค่าทางเศรษฐกิจ เพราะ 9 AN ฟ 5. ส่วนที่แคบที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือ คือ คลองปานามา 6. กลุ่มแองโกลอเมริกาประกอบด้วยประเทศ สายเมา และนาด1 7. ละตินอเมริกา คือประเทศต่าง ๆ ที่ได้รับอิทธิพลทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมมาจากประเทศอะไร 1) 2). 8. อเมริกากลาง หมายถึง ดินแดนในทวีปอเมริกาเหนือนับตั้งแต่ประเทศ ลงไปถึงประเทศ 9. พื้นที่ทางภาคตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศแบบ Y 10. ลักษณะภูมิประเทศที่เรียกว่า แคนยอน คือ หากที่ทางกลาง ยาขนาด เน โดยล 100 โลราโด ฝาหรับสัง 11. แคนยอนที่มีความงดงามมากในสหรัฐอเมริกาชื่อ 13 144 145 14 12. ที่ราบภาคกลางของทวีปอเมริกาเหนือ อยู่ระหว่างเทือกเขา 13. ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ ทะเล ใน เม 4. แม่น้ำที่ไหลจากทะเลสาบทั้ง 5 ลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก คือ มา 4 5. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์และกว้างขวางที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ คือ เรา มิส ปี - สร กับเทือกเขา กา ผู้มาเภชัยน น ที่ราบรอบอ่าวฮัดสัน มีคนอาศัยอยู่เบาบาง เพราะ 12 คน มันเป็น อนาว อากาศ การที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือตั้งอยู่ระหว่างเส้นทรอปิกออฟ แคนเซอร์ กับเส้นอาร์กติก เซอร์เคิลมีผลต่อลักษณะภูมิอากาศอย่างไร กระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีมไหลผ่านด้านตะวันออกของทวีป จึงทำให้ชายฝั่งตะวันออกด้านมหาสมุทรแอตแลนติก มีลักษณะอากาศคือ พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเม็กซิโก มีอากาศแบบ บริเวณเขตเทือกเขาสูง อุณหภูมิ ความกดอากาศและพืชพรรณธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปตาม W" ญ
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉