พระพุทธศาสนา

พระสงฆ์จะริ่มสวดชัยมงคลคาถาชะยันโตและประพรมน้ำพุทธมนต์จ่อจากขั้นตอนอะไรค้า ตอบหน่อยน้า🙏

คำตอบ