สังคมศึกษา

ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ช่วยผู้บริหารประเทศอย่างไร

คำตอบ

เอาไว้ใช้จัดสรรทรัพยากร&ผลประโยชน์ให้เกิดประโยชน์กับประชาชสสูงสุดค่ะ😘😘

แสดงความคิดเห็น