สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ประเทศไทยเข้ายุคประวัติศาสตร์เมื่อใดค่ะ

PromotionBanner

คำตอบ

ก่อนสุโขทัยครับ เริ่มตั้งแต่มีการบันทึกลายลักษณ์อักษร

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉