เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[O-NET] สังคม สู้ๆ! :)

1379

14429

4

ข้อมูล

Raviola

Raviola

short note จากหนังสือสังคมของ อ.ชัย
อัพเดทเรื่อยๆค่ะ ไม่ครบทุกเรื่องนะคะ
ประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์, เศรษฐศาสตร์

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

ขอบคุณมากนะะ

ผู้เยี่ยมชม

พี่คะ เสียกรุงครั้งที่ 1 ตกลงมันอันไหน 1569 หรือ 1596

Raviola
Author Raviola

ค.ศ. 1569 / พ.ศ. 2112 จ้าา เขียนผิด! เดี๋ยวแก้ค่ะ

เรนโบว์จุ้ง

ขอบคุณค่ะ

News