มหาวิทยาลัย
Thisisfaircofe_

Thisisfaircofe_

I’m #dek64 who has graduated from high school quite a while now but my trace were down below 💥
I wish I will be able to give you some lecture notes or else about my IR major in political science 🦁

โน้ต

จำนวนโน๊ต
5
จำนวนไลค์
3262

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

กราฟตรีโกณมิติ ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

กราฟตรีโกณมิติ

Thisisfaircofe_
59
0
สูตร กรด-เบส ม.5 ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

สูตร กรด-เบส ม.5

Thisisfaircofe_
77
0
การสืบพันธุ์ของพืชดอก ม.5 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

การสืบพันธุ์ของ...

Thisisfaircofe_
543
0
อารยธรรมตะวันตก ม.5 ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

อารยธรรมตะวันตก...

Thisisfaircofe_
1043
4
การสังเคราะห์แสง ม.5 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

การสังเคราะห์แส...

Thisisfaircofe_
1540
2