สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

แต่งประโยคตอนที่2ให้หน่อยค่ะ
ของม.6ค่ะ

พบก รายชฐาน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6 กิจกรรมที่ 16 สืบค้นเรื่อง การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก จับคู่กับเพื่อน ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการค้นพบดินแดนใหม่ของชาติตะวันตกและ (1) จับคู่คำโดยนำตัวอักษรหน้าคำทางขวาไปเติมหน้าเลขข้อหน้าคำทางซ้ายมือ แล้วนำคำ ทำกิจกรรมที่กำหนดให้ แต่ละคู่ไปแต่งประโยคบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์คู่ละ 1 ประโยค ตอนที่ 1 จับคู่ 56 1. บาร์โทโลมิว ดีอัส - 2. วัสโก ดา กามา ") DU 3. คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส - 4. สเปน 5. สันตะปาปาอะเล็กซานเดอร์ที่ 6 6. โปรตุเกส 7. อาฟองโซ เดอ อัลบูเกร์เก 8. เฟอร์ดินันด์ มาเจลลัน 9. วิลเลียม เจนซ์ 10. สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทที่ 1 ตอนที่ 2 แต่งประโยค ก ทวีปออสเตรเลีย ข ทวีปอเมริกา ค กาลิกต ง มะละกา จ สนธิสัญญาทอร์เดซียส 2 แหลมกู๊ดโฮป ช ทวีปอเมริกาใต้ ซ หมู่เกาะฟิลิปปิน ณ กองทัพเรืออาร์มาดา ญ จักรวรรดิทางทะเลในเอเชีย
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉