เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

ง CH, Co0 H 4. เปรียบเทียบกรด 2 ชนิด คือ กรดเอทาโนอิก (K, = 1.8 x 10 ) และกรดไนตริก ได้ข้อสรุป HNO, ดังนี้ กรดน้ำส้ม ก. สารละลาย 0.01 HNO, มี pH ประมาณ 2 ข. สารละลาย 0.5 M HNO, มี pH น้อยกว่าสารละลาย 0.1 M กรดเอทาโนอิก ค. สารละลายที่ประกอบด้วย 0.1 โมล กรดเอทาโนอิก และ 0.1 โมล โซเดียมเอทานอล จัดเป็นสารละลายบัฟเฟอร์ที่ดี ง. สารละลายที่เตรียมจากลิเธียมไฮดรอกไซด์และกรดไนตริกที่มีจำนวนโมลเท่ากันจะมีDH สูงกว่าสารละลายที่เตรียมจากลิเธียมไฮดรอกไซด์ และกรดเอทาโนอิกที่มีจำนวนโมล เท่ากัน ข้อใดสรุปถูกต้อง 1. ง. เท่านั้น 2. ก. และ ค. 3. ข. และ ง. 4. ก., ข. และ ค.
กรดเบส
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉