เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[GAT/PAT] สรุปสูตรเคมี

983

21527

2

ข้อมูล

ToeyKak'K

ToeyKak'K

สรุปสูตรเคมีภาคคำนวณ
อะตอมและตารางธาตุ
- พลังงานและความถี่ของแสง
- ครึ่งชีวิต
ปริมาณสารสัมพันธ์
- มวลอะตอม โมล
- ความเข้มข้นของสารละลาย
-ร้อยละ -โมลาริตี -โมแลลิตี
- การเตรียมสารละลาย
-เจือจาง -ผสม -ความเข้มข้นต่างกัน
- มวลอะตอมเฉลี่ย
- เศษส่วนโมล
-ส่วนในล้านส่วน
-สูตรอย่างง่าย
-สมการเคมี
ของแข็งของเหลว แก๊ส
-การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ
-กฎ
-บอยล์ -ชาร์ล -เกย์ลูสแซก
-กฎรวมก๊าซ
-มวลคงที่
-มวลไม่คงที่
-กฎการแพร่
-ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- อัตราการเปลี่ยนแปลงของสาร
- กฎอัตราเร็วของปฏิกิริยา
สมดุลเคมี
- ค่าคงที่สมดุล
- ความสัมพันธ์ค่าคงที่สมดุล
กรดเบส

ความคิดเห็น

Clearnote Thailand
Clearnote Thailand

สรุปน่าสนใจมากเลยจ้า ขออนุญาตแชร์ไปในเพจ fb ด้วยน้า 💕

ToeyKak'K
Author ToeyKak'K

ครับผม😻

News