มัธยมปลาย
J.

J.

โน้ต

จำนวนโน๊ต
13
จำนวนไลค์
4861

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0