มัธยมปลาย
ToeyKak'K

ToeyKak'K

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ถ้าเชื่อว่าทำได้ ต่อให้ย้ายภูเขาไปถมทะเลก็ทำได้
"สรุปจากความเข้าใจของเราเอง" 🏅💡🙏🏻

โน้ต

จำนวนโน๊ต
6
จำนวนไลค์
1836

Q&A

จำนวนคำตอบ
4
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0