รายชื่อสาขาที่ใกล้กับโรงเรียนของคุณ

สมุดโน้ตสาธารณะs

เตรียมตัวในเคมี ม.4 ปก
สรุปจากติวเตอร์
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

เตรียมตัวในเคมี...

เคมีครูนาส
35
0
แก๊สและสมบัติแก๊ส ปก
สรุปจากติวเตอร์
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

แก๊สและสมบัติแก๊ส

เคมีครูนาส
51
0
การจัดเรียงอิเล็กตรอน 1 ปก
สรุปจากติวเตอร์
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

การจัดเรียงอิเล...

เคมีครูนาส
71
0
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปก
สรุปจากติวเตอร์
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

อัตราการเกิดปฏิ...

เคมีครูนาส
118
0
ม.4 เตรียมตัวอย่างไร ปก
สรุปจากติวเตอร์
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

ม.4 เตรียมตัวอย...

เคมีครูนาส
30
0