เคมี
มัธยมปลาย

สอบถามหน่อยครับ คำตอบถูกมั้ยครับ และต้องแสดงวิธีทำแบบนี้มั้ยครับ🥹

5.สารละลาย HA มี HOT 0.2 โมลต่อลิตร ถ้าเติมน้ำลงไปจนได้ปริมาตร 2 ลิตร คำนวณหาความเข้มข้น ของ A และ H3O* HA + H₂O → H30* + A¯ M₁ V₁ = M₂ V ₂ ( 0.2)(1) = Mz (2) M₂₁ = 0₁1 mollL 0₁HA²110= H₂0² 1 0.1 mollL
ส ชื่อ-สกุล 1.จงเขียนสมการการแตกตัวของ HCL HCl + H₂O → H₂0+ + (10 ? 2.จงเขียนสมการการแตกตัวของ NaOH NaOH + H₂O → AQ. 3 mol = 10²³ 0 M = 10³. แบบทดสอบชุดที่ 2 > OH + M=10'³ mallh 3.จงคำนวณหาความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์(OH) ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 0.04 กรัม ละลายในน้ำ 1 ลิตร MW (NaoH = 40) M. = 0.04 0.01 mol/l MLYNYOS HCI NaOH₂ Na.Q.H (H.₂.Q. SOf + NaOlte 40. :3 4.0 0 OH in 16? molll. 1 ...เลขที 4.จงคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายไฮโดรคลอริก (HCI) ที่มีไฮโดรเนียมไอออน (HO) อยู่ในสารละลาย „H+(1 + H₂O → H₂0² +ci² n com • HCL = "H₂0² = 0.01 mollL. ...... 18³ 10³, 103 0.01. 101 201 0.01 mo!!! 1
เคมี กรดเบส

คำตอบ

ถูกเลยครับ

Mos

ถามได้นะ

𝐂𝐡𝐞𝐫_𝐦𝐞𝐰 •ᴥ•

ขอบคุณมากเลยครับ❤️

Mos

อ่อลืมครับ NaOH แตกตัวได้ Na+ กับ OH- ครับ

𝐂𝐡𝐞𝐫_𝐦𝐞𝐰 •ᴥ•

โอเคครับบ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉