มัธยมปลาย
Taurusgxrl🐮

Taurusgxrl🐮

จังหวัด
สงขลา
dek67
☁️☁️☁️☁️
IG : taurusgxrl

โน้ต

จำนวนโน๊ต
22
จำนวนไลค์
1603

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

Reported Speech ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

Reported Speech

Taurusgxrl🐮
18
0
พัฒนาการทวีปออสเตรเลีย,โอเชียเนีย🌏✨ ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

พัฒนาการทวีปออส...

Taurusgxrl🐮
47
0
คำภาษาต่างประเทศ🌏🌈 ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาไทย

คำภาษาต่างประเทศ🌏🌈

Taurusgxrl🐮
28
0
เศรษฐศาสตร์ ม.3💸📈 ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

เศรษฐศาสตร์ ม.3💸📈

Taurusgxrl🐮
284
0
ปฏิกิริยาเคมี🧪🔥 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ปฏิกิริยาเคมี🧪🔥

Taurusgxrl🐮
107
0