พระพุทธศาสนา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยน้าาาาา💕💕🙏🏾🙏🏽🙏🏼

ตอบนที่ ๓ ให้บั| ๑. ศาสนพิธี ล . ทาน ศีล 8 ภาวนา อาราธนาศีล อาราธนาธรรม สมาทานศีล อาราธนาพระปริตร 2 06ก ทําบุญงานมงคดิ ก งคล ๑๐. ทําบุญงานอวม ห้นักเรียนศึกษาเรื่ กษา พิธี 44 เรื่องศาสนพิธี แล้วโยงคําที่มีความหมายสอดคล้องกัน การให้ 9 พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 3 ก- - . การเชื้อเชิญพระสงฆ์ให้ศีล ว ๑= / «๕ -2 “0 การเชื้อเชิญขอให้พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ..- สํารวมกาย วาจา ๑ ส4 ๆ.9 2 “ ทําบุญเพื่อให้เกิดความสุขิ ๑ ฮ่ ง . ทําบุญเกี่ยวเนื่องกับคนตาย 6 การอบรมจิตใจให้ผ่องใส การเชื้อเชิญให้พระสงฆ์แสดงธรรม ' การับศีล/งดเว้นความชัว

คำตอบ

1.การให้ -ข้อ๒
2.ข้อ๑
3.ข้อ๕
4.ข้อ๘
5.ข้อ๗
6.ข้อ๙
7.ข้อ๑๐
8.ข้อ๔
9.ข้อ๖
10.ข้อ๓

เอาเลขไทยไปเติมข้างหน้านะคะ☺️🙂

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉