คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ หาค่าx หาค่าy

นาดของมุม x และ y 2. E D เC B 4. (H 6. (130% 8.
แบบทดสอบที่ 3 จงหาขนา 1. B 3. E 5. เ250" 5/7 H 7.
วงกลม

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉