สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ข้อ15ค่ะ อยากรู้ว่าทุกคนคิดว่าข้อไหนนี่เถียงกับเพื่อนอยู่

4G l ll 17:04 น. ) เร (78 แก้ไข X ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคมศึกษา 5 ส 23101 (หน้า 2) 13.ภูมิอากาศแบบป่าฝนเขตร้อนหรือแบบร้อนชื้น 9. การนำเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์แบบกราฟ เหมาะสำหรับการแสดงข้อมูลในข้อใดมากที่สุด ก. การอธิบายเขตภูมิอากาศในทวีปอเมริกาใต้ ข. การแสดงลักษณะภูมิประเทศของทวีป ตลอดปีของทวีปอเมริกาเหนือจะพบในบริเวณใด ก. บริเวณคาบสมุทรแคลิฟอร์เนีย ที่ราบสูง เม็กซิโก อเมริกาเหนือ ข. ชายฝั่งตะวันตกของประเทศแคนาดาและ ค. เปรียบเทียบรายได้ของประชากรใน อเมริกา สหรัฐอเมริกากับประชากรในอเมริกากลาง ง. สถิติการส่งสินค้าเข้าและสินค้าออกของ ค. ตอนเหนือของประเทศแคนาดา และบริเวณ เทือกเขาร็อกกี้ ง. ตอนใต้ของประเทศเม็กซิโกไปทางชายฝั่ง ประเทศ ในทวีปอเมริกาใต้ทุกประเทศ ตะวันออกของอเมริกากลางถึงปานามา 10.การนำเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยใช้เครื่องมือ ทางภูมิศาสตร์ในข้อใดที่มีการใช้เส้นสัญลักษณ์ รูป วาด ภาพถ่าย สี ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ใน การ นำเสนอข้อมูลในภาพรวมที่เข้าใจง่าย ก. แบบแผนภูมิ ข. แบบกราฟิก 14.ภูมิอากาศแบบทุนดราจะอยู่ตอนใดของทวีป อเมริกาเหนือ ก. ตอนเหนือสุดบริเวณอ่าวฮัดสัน ข. ตอนเหนือสุดของประเทศแคนาดา ค. ด้านตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา ง. พบอยู่ทั่วไปทางตอนเหนือจนถึงตอนกลาง ของทวีป ค. แบบแผนที่ ง, แบบกราฟ 11.เขตเทือกเขาหินใหม่ของทวีปอเมริกาเหนือจะอยู่ 15. ทำไมประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาจึงมี แนวโน้มขยายพื้นที่ปามากขึ้นเรื่อยๆ ก. เพราะมีระบบการจัดการดูแลพื้นที่ป่าไม้อย่าง ดีมีการควบคุมดูแลการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป่าไม้อย่างเข้มงวด ในบริเวณใดของทวีป ก. ตะวันออก ข. ตะวันตก ค. เหนือ ข. เพราะมีภูมิอากาศหลากหลายเหมาะสมกับป่า ไม้ทุกชนิด ค. เพราะประชากรนิยมปลูกป่าเพื่อทำ อุตสาหกรรมป่าไม้ ง. เพราะพื้นที่ในการทำป่าไม้มีปริมาณมากกว่า แถบอื่น ง. ใต้ 12.เขตที่ราบใหญ่หรือเกรตเพลน (Great Plains) มี พื้นที่ครอบคลุมบริเวณในข้อใด ก. บริเวณตอนกลางของประเทศแคนาดา ข. ชายฝั่งมหาสมุทรทางด้านตะวันออกทั้งหมด ค. บริเวณชายฝั่งตะวันตกของทวีปตลอดแนว ยาวเหนือลงใต้ ง. ชายฝั่งมหาสมุทรอาร์กติกทางตอนบนของ ทวีปจนถึงอเมริกากลาง ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสังคมศึกษา 5 ส 23101 (หน้า 3) 16.ข้อใดเป็นการเรียงลำดับการทำเหมืองแร่ที่ทำกัน 20. กลุ่มข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ B8 D0 เครื่องมือ มุมมองมือถือ ใช้ร่วมกัน PDF เป็น DOC แก้ไขบน PC

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!