สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหาคำตอบหน่อยนะคะ🙏🏻 ม.2 คะ

3. เพราะเหตุใด พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท จึงได้แผ่ขยายไปทั่วอาณาจักรพม่าในสมัย พระเจ้าอนุรุทธมหาราช 4. พระมหากษัตริย์พม่าพระองค์ใด ที่ส่งคณะสมณทูต ไปสืบพระพุทธศาสนาที่ลังกา 5. กษัตริย์พม่าพระองค์ใด ที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ ในการทำสังคายนาพระธรรมวินัย ครั้งที่ 5 และกระทำที่เมืองใด 6. หลังจากมีการทำสังคายนาพระธรรมวินัย ครั้งที่ 5 แล้ว พระพุทธศาสนาในพม่าได้รับความ กระทบกระเทือน เพราะเหตุการณ์ใด 7. ผู้นำของพม่าที่จัดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 6 (ฉัฏฐสังคายนา) ในประเทศพม่า คือใคร 8. การทำสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 6 นั้น มีพระเถระผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกจาก ประเทศใด ไปร่วมในการสังคายนา

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!