เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เศรษฐศาสตร์ ม.3

18

360

1

ข้อมูล

Babycha

Babycha

สรุปเศรษฐศาสตร์ค้าบ 🙏🏻💛

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

ขออนุญาตถามเน่อ ตลาดสมบูรณ์นี่เปรียบเป็นตลาดการซื้อขายในอินเตอร์เน็ตเลยได้ป่าวง่ะ

แชร์โน้ตนี้