สังคมศึกษา
มัธยมต้น

สอบถามวิชาสังคมศึกษาเรื่องราวทั้ง 5 ข้อค่ะ พอดีลองคิดดูแล้วไม่รู้ว่ามันถูกต้องหรือเปล่า ช่วยตอบคำถามทั้ง 5 ข้อให้ดูหน่อยค่ะ

ชื่อ................ ราคา (บาท/ ตร) 30 25 20 15 10 ปริมาณการบริโภค (ลิตร/สัปดาห์) 10 15 20 25 30 ตารางและกราฟแสดงการบริโภคนมของครอบครัวฟ้าใส ปริมาณการผลิต ตร/สัปดาห์) 40 30. 20 10 5 .นามสกุล... 1.ครอบครัวของฟ้าใสมีความต้องการบริโภคนมอย่างไร 2.อะไรเป็นปัจจัยสำคัญในการบริโภคนมของครอบครัวฟ้าใส 3.อะไรเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตนมของผู้ผลิต ราคา (บาท/ลิตร) 30 25 20 15 10 5 4. ในช่วงใดที่ปริมาณการบริโภคนมกับความต้องการผลิตนมมีความพอดี 0 D อุปสงค์ S ให้นักเรียนดูกราฟและตอบคำถามให้ถูกต้อง ....เลขที่ ชน... D 5 10 15 20 25 30 35 40 5.แนวโน้มการบริโภคนมของครอบครัวฟ้าใสและแนวโน้มการผลิตนมของผู้ผลิตเป็นอย่างไร อุปทาน ลิตร/สัปดาห์ Wilk Milh

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉