เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

โครงสร้างหน้าที่ของสมอง&ไขสันหลัง

35

794

0

ข้อมูล

happyblueorange

happyblueorange

มัธยมปลาย 2

สรุปเรื่อง”ระบบประสาท” เกี่ยวกับ โครงสร้าง & หน้าที่ของสมองส่วนหน้า ส่วนกลาง ส่วนหลัง และ ไขสันหลัง

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News