มหาวิทยาลัย
do did done

do did done

เพศ
หญิง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
🌙🌚 sorry but the old do did done can't come to the Clear right now why oh cuz she writing note for you
🌼 IG : daswiftie

โน้ต

จำนวนโน๊ต
21
จำนวนไลค์
13322

Q&A

จำนวนคำตอบ
2
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

การปฏิสนธิของพืช+โครงสร้างผล ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

การปฏิสนธิของพื...

do did done
100
0
[9วิชา61] techพันฯ+วิวัฒนาการ ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

[9วิชา61] techพ...

do did done
1713
3
สรุปสูตรของไหล ความร้อน ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

สรุปสูตรของไหล ...

do did done
155
2
ไฟฟ้าแม่เหล็ก ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

ไฟฟ้าแม่เหล็ก

do did done
112
0
สปก.อินทรีย์และสมบัติทางกายภาพ ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

สปก.อินทรีย์และ...

do did done
190
1