ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วยด้วยค่ะ

อ-สกุล 1. หากผู้ป่วยที่ต่อมใต้สมองส่วนหลัง กลไกการรักษาสมดุลของน้ำในร่างกาย ใบงานที่ 2.5 กลไกการรักษาดุลยภาพ 3.2 2. หากฉีดฮอร์โมน ADH เข้าสู่กระแสเลือดให้กับผู้ป่วยที่สมองส่วนไฮโพทาลามัสถูกทำลาย นักเรียนคิด ว่าจะส่งผลอย่างไร 3. เขียนคำตอบในช่องว่างและตอบคำถามให้ถูกต้อง 3.1 การควบคุมดุลยภาพของกรด-เบส ในเลือด 91 (Posterior pituitary gland) ถูกทำลายจะส่งผลอย่างไรต่อ CO, ในเลือดสูง ส่งผลให้ค่า pH ยับยั้งทําให้หายใจ CO, ในเลือดต่ำส่งผลให้ค่า pH ชั้น ม. กระตุ้น 1 หายใจ น สมองส่วน กล้ามเนื้อส่วน YouCam Perfect Erase Unwanted Objects Quickly! ควบคุม ทํางานหนักขึ้น และ SLIVEWORKSHEETS สมองส่วนมอัลล1 ออบลองกาตา มีหน้าที่อะไร และมีส่วนช่วยในการรักษาสภาพความเป็น กรด-เบส ในเลือดอย่างไร อยในเมือง Ⓒ
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉