Kkmxstudy👑

Kkmxstudy👑

เพศ
หญิง
Dek 64 💗
Ig : kkmxstudy

โน้ต

จำนวนโน๊ต
6
จำนวนไลค์
1752

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

[CHEM] ปริมาณสารสัมพันธ์ ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

[CHEM] ปริมาณสา...

Kkmxstudy👑
198
2
[ CHEM ] แบบจำลองอะตอม ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

[ CHEM ] แบบจำล...

Kkmxstudy👑
112
0
[ BIO ] ชีวเคมี ม.4 🌳🔥 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

[ BIO ] ชีวเคมี...

Kkmxstudy👑
76
0
[ BIO ] ชีววิทยาพื้นฐานม.4🍃 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

[ BIO ] ชีววิทย...

Kkmxstudy👑
1110
4
[ ประวัติ ] สงครามโลก ม.3💚✨ ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

[ ประวัติ ] สงค...

Kkmxstudy👑
128
0