เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ชีวะ : การสืบพันธุ์ของพืชดอก

2148

56317

4

ข้อมูล

PW☻

PW☻

การสืบพันธุ์พืชดอก ม.5
• เนื้อหา : ส่วนประกอบของดอก การปฏิสนธิของพืชดอก การแบ่งประเภทของดอก การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ผลและเมล็ด ประเภทของผล ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด การวัดการเจริญเติบโตของพืช การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช
• ผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะคะ

ความคิดเห็น

NameThxK
NameThxK

เลคเชอร์น่ารักมากเลยค่ะ

A little singha
A little singha

น่าอ่านมากเลย ขอบคุณนะคะ

ผู้เยี่ยมชม

ขอบคุณค่ะ

ผู้เยี่ยมชม

ขอบคุณนะคะ

News