เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[กลางภาค]สังคม การเมืองการปกครอง

17

284

0

ข้อมูล

JEOX

JEOX

มัธยมต้น All

ในนี้มี👇🏿👇🏼
-ประชาธิปไตย
-สมบูรณาญา
-เผด็จการ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น