สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ขอเนื้อหาสังคม ม2 เทอม 1 ได้มั้ยค่ะ

คำตอบ

เราเรียนเรื่อง ปล.อาจจะไม่ได้เรียนเหมือนกันนะคะ
เทอม1
-วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
-พระไตรปิฏก
-หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
-สถาบันทางสังคม 7สถาบัน
-การเมืองการปกครอง
-กฏหมาย

เทอม 2
-ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ผลิต บริโภค
อุปสงค์ อุปทาน [ปัจจัยการผลิตสินค้า ทุน ที่ดิน ผู้ประกอบการ แรงงาน]
-หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิต
-การออม การลงทุน
-ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ Ex.ทุนนิยม สังคมนิยม แบบผสม คอมมิวนิสต์
-การค้าระหว่างประเทศ
-แผนที่

K 𝚒 K 𝚒

ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!