สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ใครพอทราบบ้างคะสังคมม.3เรียนอะไรบ้าง

คำตอบ

สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
1 พระพุทธ
2 พระธรรม
3 พระสงฆ์
4 ศาสนาอื่นๆ
สาระการเรียนรู้ หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
1 ระบอบการเมืองการปกครองในโลกปัจจุบัน
2 วิเคราะห์ระบบประชาธิปไตยของประเทศไทย
3 กฎหมายกับชีวิต
4 วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมสากล
5 ร่วมกันสร้างสังคมสันติสุข
สาระการเรียนรู้ เศรษฐศาสตร์
1 กลไกราคาสินค้า
2 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องถิ่นและระบบสหกรณ์
3 รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจและนโยบายเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
4 หาเศรษฐกิจในระดับประเทศ
5 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์
1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
2 ทวีปอเมริกาเหนือม
3 ทวีปอเมริกาใต้

แสดงความคิดเห็น

พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก
กฎหมายแพ่งและอาญา
สังคมไทย
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
การเมืองการปกครอง
กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
การค้าและการลงทุน
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปอเมริกาใต้
ประมาณนี้ค่ะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!