มัธยมปลาย
jS’

jS’

เพศ
หญิง
จังหวัด
ขอนแก่น

โน้ต

จำนวนโน๊ต
11
จำนวนไลค์
209

Q&A

จำนวนคำตอบ
4
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1

สมุดโน้ตสาธารณะs

คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

คุณสมบัติของสิ่...

jS’
3
0
กฎหมายกับชีวิต ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

กฎหมายกับชีวิต

jS’
11
0
วิเคราะห์ระบอบประชาธิปไตยของไทย ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

วิเคราะห์ระบอบป...

jS’
6
0
การเมืองการปกครอง ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

การเมืองการปกครอง

jS’
23
0
พัฒนาการของทวีปยุโรป ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

พัฒนาการของทวีป...

jS’
41
0