มัธยมปลาย
JEOX

JEOX

จังหวัด
เชียงใหม่
🚦𝗜𝗚: studyxjeo

โน้ต

จำนวนโน๊ต
29
จำนวนไลค์
599

Q&A

จำนวนคำตอบ
1
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

[สอบกลางภาค] ตารางธาตุ🦋 ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

[สอบกลางภาค] ตา...

JEOX
10
0
[CAMPUS] ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต🐸 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

[CAMPUS] ธรรมชา...

JEOX
7
0
[กลางภาค] ไบโอมบนบก🦚 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

[กลางภาค] ไบโอม...

JEOX
3
0
[BIO🫀]โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

[BIO🫀]โครงสร้าง...

JEOX
6
0
[BiO🫀] บทที่2 เคมีในสิ่งมีชีวิต ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

[BiO🫀] บทที่2 เ...

JEOX
5
0