เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คำภาษาต่างประเทศและคำไทย

122

1353

0

ข้อมูล

bf_study

bf_study

มัธยมต้น 2

ภาษาบาลี, สันสกฤต, เขมร, จีน, อังกฤษ, คำไทยแท้, คำทับศัพท์, ชวา-มลายู

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News