เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คำยืมภาษาต่างประเทศ🌈

60

609

0

ข้อมูล

ɪᴍʏᴏᴜʀʏɴꜱ.ꜱᴛᴅ

ɪᴍʏᴏᴜʀʏɴꜱ.ꜱᴛᴅ

มัธยมต้น All

คำยืมภาษาต่างประเทศ ม.2 อันนี้เค้าเขียนจากเนื้อหาที่รร.เค้าเรียนน้า ถ้าเค้าเขียนผิด หรือ เนื้อหาผิดก็ขอโทษด้วยนะคะ👉🏻👈🏻

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News