มัธยมต้น
ɪᴍʏᴏᴜʀʏɴꜱ.ꜱᴛᴅ

ɪᴍʏᴏᴜʀʏɴꜱ.ꜱᴛᴅ

เพศ
หญิง
dek69
ig.imyouryns.std

โน้ต

จำนวนโน๊ต
4
จำนวนไลค์
249

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ระบบต่างๆในร่างกาย🧠 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

ระบบต่างๆในร่าง...

ɪᴍʏᴏᴜʀʏɴꜱ.ꜱᴛᴅ
17
0
คำยืมภาษาต่างประเทศ🌈 ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาไทย

คำยืมภาษาต่างปร...

ɪᴍʏᴏᴜʀʏɴꜱ.ꜱᴛᴅ
60
0
ระบบต่างๆในร่างกาย🥣 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ระบบต่างๆในร่าง...

ɪᴍʏᴏᴜʀʏɴꜱ.ꜱᴛᴅ
129
0
สาร และสสาร🔬 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

สาร และสสาร🔬

ɪᴍʏᴏᴜʀʏɴꜱ.ꜱᴛᴅ
43
0