ภาษาไทย
มัธยมต้น

หนูทำไม่เป็น

7) Scanning Reading คือการอ่านแบบใด 1. การอ่านสรุปความ การอ่านแบบกวาดสายตา 2. การอ่านสำรวจ 4. การอ่านจับประเด็น 8) ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของพลความ 1. เป็นการอธิบายรายละเอียด 2. เป็นแก่นของย่อหน้า 3. ให้คำจำกัดความ 4. ยกตัวอย่างเปรียบเทียบ 9) ข้อใดมีเสียงสระประสม 1. ฉันรักประเทศไทย 2. ชุมชนต้องสามัคคีกัน 4. ทุกคนต้องมีน้ำใจให้แก่กัน 3. เราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 10) แวันนี้ต้องออกกำลังกายหน้าเสาธง" คำว่า "ต้อง" เป็นคำกริยาแบบใด 3 1. กริยาอกรรม 2. กริยาสกรรม 3. วิกตรรถกริยา 4. กริยานุเคราะห์ 11) บอกชนิด ขนาด สัณฐาน เสียง กลิ่น สัมผัส คือคำวิเศษณ์ชนิดใด 1. ประมาณวิเศษณ์ 2. ลักษณวิเศษณ์ 3. นิยมวิเศษณ์ 4. อนิยมวิเศษณ์ 12) "ไทยทำ ไทยขาย ไทยใช้ ไทยเจริญ" จัดเป็นการเขียนแบบใด 3. โฆษณา 1. คติพจน์ 2. คำขวัญ 4. คำคม 13) การเขียนรายงานเชิงวิชาการ หากมีปริมาณหน้าไม่มาก ส่วนใดไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ 1. คำนำ 2. ปกนอก 3. ปกใน 4. เอกสารอ้างอิง 14) ข้อใดมีความหมายต่างจากพวก 1. ดอย บรรพต 2. สิ่งขร พนม 3. คีรี อัคนี 4. ศิงขรี ศิชริน 15) ย่อความเรื่อง..ผู้แต่ง....จาก...หน้า...ความว่า เป็นคำขึ้นต้นย่อความแบบใด 2. หนังสือราชการ 3. ร้อยกรอง 4. ร้อยแก้วทั่วไป 1. จดหมาย 16) "สุนัขยังมีชีวิตและมีลมหายใจอยู่ในตอนนี้" ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับข้อความนี้ 1. ใช้ภาษาไม่กะทัดรัด 2. ใช้ภาษากำกวม 3. ใช้โวหารคมคาย 4. ใช้ภาษาได้ชัดเจน 17) "พระองค์โปรดของเล่นชิ้นนี้มาก" คำว่า "โปรด" เป็นคำที่มาจากภาษาใด 1. ภาษาเขมร 2. ภาษาจีน 3. ภาษาบาลี 4. ภาษาสันสกฤต 10) ข้อใดเป็นคำซ้อนชนิดเดียวกับคำว่า "ตื้นลีกหนาบาง" 1. สูงต่ำดำขาว 2. ถ้วยโถโอชาม 3. เย็บปักถักร้อย 4. ทุกข์โศกโรคภัย 293) ๒/กาษาไทย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉