มัธยมต้น
บว

บว

🐄𝑑𝑒𝑘68🐄
𝑀𝑦 𝐺𝑜𝑙𝑑 𝐺𝑃𝐴 4.00
🎠 : @stdgram.wbb🧚🍭✨

โน้ต

จำนวนโน๊ต
15
จำนวนไลค์
1810

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ประวัติศาสตร์ม.3 : เทอม1กลางภาค ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ม....

บว
32
0
อิเล็กทรอนิกส์ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

อิเล็กทรอนิกส์ม.3

บว
42
0
พันธุศาสตร์ม.3 : วิทยาศาสตร์ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

พันธุศาสตร์ม.3 ...

บว
54
1
ภาษาอังกฤษเทอม2 : ปลายภาค ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเทอม2...

บว
43
0
ภาษาไทยม.2 : เทอม2 ปลายภาค ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาไทย

ภาษาไทยม.2 : เท...

บว
142
0