ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยให้หน่อยนะคะต้องการเร่งด่วน ภาษาไทยค่ะ

หากนักเรียนต้องการสำรวจว่าร้านอาหารในโรงเรียนร้านใดบ้างที่เขียนป้ายเมนูอาหาร ผิด นักเรียนจะตั้งวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้ว่าอย่างไร เพื่อจัดทำป้ายร้านค้าใหม่ให้ถูกต้อง เพื่อตักเตือนแม่ค้าไม่ให้เขียนผิด เพื่อสารวจเมนูอาหารในร้านต่างๆ เพื่อค้นหาคาศัพท์ที่ร้านอาหารมักเขียนผิด
หากนักเรียนจะทำโครงงานเกี่ยวกับการค้นหาที่มาของชื่อเพื่อนๆว่ามาจากภาษาใด บ้าง นักเรียนจะตั้งสมมติฐานว่าอะไร ชื่อของเพื่อนในห้องมีความหมายดีมาก O ชื่อของเพื่อนในห้องส่วนใหญ่มาจากพระตั้งภาษาบาลีให้ ชื่อของเพื่อนในห้องมาจากภาษาไทย บาลี และสันสกฤตตามลำดับ ชื่อของเพื่อนในห้องอ่านออกเสียงภาษาสันสกฤตเป็นส่วนใหญ่
หากนักเรียนทำโครงงานเรื่อง "การผลิดสเปรย์ไล่ยุงจากใบกัญชง" ขั้นตอนที่นักเรียน นาสเปรย์ไปให้กลุ่มทดลองใช้ฉีดและแจ้งผลกลับมาให้นักเรียนเพื่อรวบรวมผลการ ทดลอง กระบวนการนีื้อยู่ในบทใด บทผลการดำเนินงาน บทนำ O บทเอกสารที่เกี่ยวข้อง O บทสรุปผลการดำเนินงาน
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!