ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยน้า มีทั้งหมด 5 ข้อ เรื่อง การเปรียบเทียบศักราช 🙏🙏🙏💖

1. พระยาตากสินยกทัพดีทัพพม่าที่ค่ายโพธิ์สามต้้นแตกเมือจุลศักราช 1129 ปีกุนตรงกับ คศั...ม.ศ0 พพ.ศี..... 9 - 25 4 2 องค์การสหประชาชาติจัดตั้งขีนเมื่อวันที 24 ตุลาคม ค.ศ. 1945 ตรงกับรู.ศึ.... จ) ฆ ฆ ม 2 3. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเมือ พ.ศ. 2475 ตรงกับ ซิ.ศ ล6. ๑ จรี = ม ฆ 4 ฝรั่งเศสนําเรือมาปิดปากแม่น้้าเจ้าพระยาและเกิดการสู้รบกันเมือ รศ. 112 ตรงกับพศกศู. . - 2 0 0 - - 5 สงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1914 - 1918 ทําให้มีผู้บาดเจ็บลั้มตายจํานวนมาก ตรงกับ จิเฟี22100012002122 0 ไฝ50 55 5ปก ลล

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

1.ค.ศ 1796 ม.ศ 1689 พ.ศ.2310
2.ร.ศ.164 พ.ศ.2488 ฮ.ศ.1366
3.ฮ.ศ 1353 ร.ศ.151 จ.ศ 1294
4.พ.ศ.2437 ค.ศ 1893 ม.ศ1815
5.จ.ศ.1276-1280 ฮ.ศ. 1335-1340 ม.ศ1836-1840

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!