ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

หลักการทรงงานของรัชกาลที่10พร้อมบอกจุดประสงค์

สืบค้นหลักการทำงานของราชการที่10บอก จุดประสง
PromotionBanner

คำตอบ

หลักการทำงาน:
พัฒนาประเทศ: ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนส่งเสริม
ความเป็นไทย: ให้ความสำคัญกับความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยในทุกด้าน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา: สนใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
สนับสนุนการศึกษา: ให้ความสำคัญกับการศึกษาและการสร้างอนาคตดี ๆ ให้กับเยาวชนไทย

จุดประสงค์ของรัชกาลที่ 10 คือ:
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยให้ทุกด้าน
สร้างสังคมที่มีความยั่งยืนและปลอดภัย
สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาอนาคตของเยาวชน

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉