ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ชื่อนี้ท่านได้แต่ใดมา #วิธีการทางประวัติศาสตร์

นิทานได้แต่ใดมา 1. ชื่อหมู่บ้าน บ้านนามะเขือ บ 2. การรวบรวมข้อมูล ได้มาจาก 1.คนในบ้าน 2. ผู้ใหญ่บ้าน 3.คนแก่ 3. การประเมินคุณค่าข้อม -ได้ข้อมูลมาวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2547 - ข้อมูลที่ได้มาเป็นความจริง 4. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นจริงเพราะแต่เดิมบ้านนายเรือ เคยมีต้นมา เมื่ออยู่มาก และเป็นเรื่องที่สืบต่อกันมา 5.สรุป - แต่เดิมชาวบ้านนามเพื่อเป็นคนเผ่าภูไท ได้อพยพข้ามฝั่งแม่น้ำโขง มาอยู่ที่บ้านนางิ้ว แล้วย้ายมาตาแหล่งท่านที่อุดมสมบูรณ์ จึงมา ตั้งถิ่นฐานที่บ้านนายเรือ ในพื้นที่มีต้นหอ ป่าขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก มากันตั้งชื่อว่า “นามเสือ" จนถึงปัจจุบัน ด.ญ.กลปริยา คณาญาติ ม.2/5 เลขที่ 20
ชื่อนี้ท่านได้แต่ใดมา
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?