มัธยมปลาย
Study💓

Study💓

เพศ
หญิง
จังหวัด
นครปฐม
Goal : lawyer 👩‍⚖️

โน้ต

จำนวนโน๊ต
14
จำนวนไลค์
342

Q&A

จำนวนคำตอบ
27
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
4

สมุดโน้ตสาธารณะs

สังคม ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

สังคม ม.3

Study💓
58
0
คณิต ม.3 ปลายภาค ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

คณิต ม.3 ปลายภาค

Study💓
48
0
นาฏศิลป์ ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • นาฏศิลป์

นาฏศิลป์ ม.3

Study💓
7
0
ทฤษฎีสี ปก
  • มัธยมต้น
  • ทัศนศิลป์

ทฤษฎีสี

Study💓
8
0
วิทยาศาสตร์ ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ม.3

Study💓
35
0