ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าาา ใครรู้ข้อไหนช่วยบอกหน่อยค่าา ♥️♥️

ใบงานที่ 3 เรื่อง ลักษณะการเมืองการปกครองของอาณาจักรอยุธยา คําขี้แจง ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ 1. อาณาจักรอยุธยาปกครองด้วยพระมหากษัตริย์ 33 พระองค์ ประกอบด้วยราชวงศ์ใดบ้าง 2: หลักฐานที่แสดงว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) รับรูปแบบการปกครองมาจากสุโขทัย และเขมร คืออะไร 3. การสืบทอดตําแหน่งผู้ปกครองหัวเมืองขั้นนอกหรือเมืองพระยามหานคร มีหลักเกณฑ์อย่างไร 4. การยอมรับอํานาจของอยุธยาด้วยการส่งบรรณาการมาถวายตามวาระ และมีอิสระในการปกครอง ตนเอง 10. สมัยอยุธยาตอนปลายมีหน่วยงานใด ที่ดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้
'ใบงานที่ 4 เรื่อง พัฒนาการด้านเศรษฐกิจของอาณาจักรอยุธยา คําขี้แจง ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ : กรนรนรรายา

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!