ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยสรุปการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เค้าจะเขียนลงกระดาษ
100ปอน ขนาด a4 สรุปแบบในรูปเลยค่าแต่รูปที่ใส่คือตัวอย่างที่เค้าจะเขียนน้าลักษณะประมาณนี้นะคะ

การแบ่งยุคสม Katon SFASH Al Anyk WOST PAP per day fumbles 43 say than Pilgrasport via inty $164 Impl A olive VIZStall Gold *NOVOSA Ark trans 10 analogni trais
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉