ประวัติศาสตร์
มัธยมต้น

สาเหตุสำคัญที่มีส่วนผลักดันให้รัชกาลที่ 5 ทรงทำการปฏิรูปการปกครองและการปฏิรูปนั้นมีผลต่อประเทศอย่างไร

คำตอบ

1.การปฏิรูประเบียบการเงินการคลัง
2.ทรงประกาศเลิกทาส
3.การปฏิรูปด้านการศึกษา
4.การยกเลิกระบบไพร่
5.ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายแพ่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ภาคธรรมนูญศาลยุติธรรม

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!