คณิตศาสตร์

ช่วยหาคำตอบให้หน่อยค่ะมันยากมาก🙏😅

แกลคบธ-พ 46 14:40 ฯ7 @ 812 สฒา เสร็จสิ้น สอบแก้ม 2.๒ฝก1 โก แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คําขี้แจง จงแสดงวิธีทําโดยละเอียด ยน กี. ไม้ = บ จงเขียน - ให้อยู่ในรูปทศนิยมข้า 9 2 จงเขียน ห้อยู่ในรูปทศนิยมช้า 27 จอบ 253 น -= 39) จงเขียน --- ให้อยู่ในรูปทศนิยมข้า 999 @ จงเขียน 5.31 ให้อยู่ในรูปเศษส่วน 5) จงหารากที่สามของ -1,728 6 จงหารากที่สองของ 75 7 จงหา ง1026 @ ถ้า ก =289 แล้ว ก มีค่าเท่าไร 9 จงหารากที่สามของ 26,389 อ ลง “ร คําเท่- 10) ถ้า «=60 เณ อล โร แฟ 11) จงหาผลลัพธ์ 163 ๒ 12) จงหาผลลัพธ์ วัท % 3ท 13) จงหาผลลัพธ์ 16%<(-6) %(-6) 10 จงหาผลลัพธ์ 3 % 3 % 3'%(-3) (3%6 (-5) %(-57 16) จงหาผลลัพธ์ (9 7 %3 %37) 15) จงหาผลลัพธ์
รากที่สอง

คำตอบ