เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

จำนวนจริง รากที่สอง รากที่สาม รากที่n

50

357

0

ข้อมูล

Fayaaaaaaa

Fayaaaaaaa

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้