คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ต่อจากโพสต์ที่แล้วค่ะ (2)

แบบ ด กิจกรรมที่ 6.6 หาค่าตัวแปรในสัดส่วนของแต่ละข้อต่อไปนี้ 9 X 1. x 12 = 7:4 5. 6 10 2. 18 : x = 6 : 13 3. 25 0.3 = x : 0.24 4. 60 : 53 = 1.2 : x 70 2 0.8 27 = X 7. 0.49 = 77 9 13 26 X 6. 8. 56 15 12 ได้คะแนน คะแนนเต็ม 8
EU แบบวัด กิจกรรมที่ 6.7 แสดงวิธีหาคำตอบ ได้คะแนน คะแนนเต็ม 12. 1. 1.2 เท่าของ สนามเทนนิสแห่งหนึ่งคิดค่าบริการต่อชั่วโมงตามช่วงเวลา ดังนี้ ช่วงเช้า เวลา 07.00 น. ถึง 10.00 น. ช่วงกลางวัน เวลา 10.00 น. ถึง 17.00 น. และช่วงเย็น เวลา 17.00 น. ถึง 21.00 น. โดยค่าบริการช่วงกลางวันถูกกว่าช่วงเช้า 90 บาท และค่าบริการช่วงเย็นเป็น ช่วงเช้า เมื่อรวมค่าบริการของแต่ละช่วงเวลาต่อ 1 ชั่วโมงแล้วเป็นเงิน 390 บาท 1) หาค่าบริการของสนามเทนนิสแต่ละช่วงเวลาต่อ 1 ชั่วโมง 2) ถ้าใช้สนามเทนนิสตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 18.00 น. จะเสียค่าบริการที่บาท ถ้าสนามเทนนิสให้ส่วนลดค่าบริการสำหรับสมาชิกต่อค่าบริการปกติ คิดเป็นอัตราส่วน 1 : 3 ค่าบริการสำหรับสมาชิกในแต่ละช่วงเวลาเท่ากับกี่บาท 3) 71
แบบวัด E 2. บริษัทเครื่องดื่ม ACE มีอัตราส่วนการจำหน่ายน้ำแร่ต่อน้ำเปล่าต่อน้ำผลไม้เป็น 5 : 8 : 3 ในปีที่ผ่านมา บริษัทจำหน่ายน้ำแร่ได้มากกว่าน้ำผลไม้ 70 ล้านขวด ราคาน้ำแร่ต่อน้ำเปล่า ต่อน้ำผลไม้ คิดเป็นอัตราส่วน 3 : 2 : 4 โดยราคาน้ำแร่แพงกว่าน้ำเปล่าอยู่ขวดละ 4 บาท 1) บริษัทจำหน่ายน้ำแร่ น้ำเปล่า และน้ำผลไม้ ได้ชนิดละกี่ล้านขวด 2) เรียงลำดับราคาของเครื่องดื่มแต่ละชนิดจากน้อยไปมาก 3) ถ้าบริษัทจำหน่ายเครื่องดื่มทั้งสามชนิดได้ทั้งหมด จะได้เงินล้านบาท 22
ม.2 มัธยม มัธยมศึกษาปีที่2 มัธยมต้น คณิต คณิตฯ คณิตศาสตร์ 

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉