คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

6. ตะวันเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งรายการหนึ่ง ซึ่งมีรายการแข่งขันย่อย 3 รายการ คือ * รายการที่ 1 ไม่เกิน 42 กิโลเมตร * รายการที่ 2 ไม่เกิน 22 กิโลเมตร * รายการที่ 3 ไม่เกิน 12 กิโลเมตร กติกาการแข่งขัน กำหนดให้เขาต้องวิ่งไปรับเหรียญที่จุดเซ็กพอยต์ 6 ว่าเขาได้วิ่งตามระยะทางที่ผู้จัดงานกำหนด ซึ่งรายการที่เขาวิ่งนั้นกำหนดให้เขาวิ่งจากจุดปล่อยตัวขึ้นไปทางทิศ เหนือจนถึงจุดเช็กพอยต์ที่ 1 จากนั้น เลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันตกจนถึงจุดเช็กพอยต์ที่ 2 แล้วจึงเลี้ยวขวาไปทาง ทิศเหนือ เมื่อถึงจุดเช็กพอยต์ที่ 3 ให้เลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันออกจนถึงจุดเช็กพอยต์ที่ 4 จากนั้น เลี้ยวซ้ายไป ทางทิศเหนือ เพื่อไปยังจุดเช็กพอยต์ที่ 5 และเลี้ยวกลับมายังจุดเช็กพอยต์ที่ 1 ซึ่งจะนับเป็นจุดเช็กพอยต์ที่ 6 ด้วย ก่อนจะวิ่งเข้าเส้นชัยโดยใช้เส้นทางเส้นเดียวกับตอนปล่อยตัว แผนผังแสดงเส้นทางวิ่ง และจุดเช็กพอยต์เป็น ดังรูป จุด ก่อนที่จะเข้าเส้นชัย เพื่อเป็นการยืนยัน 1.7 km (3) 3.6 km 4 km 4) 1.5 km (1) 2.5 km (2) จงหา * 1) เขาลงแข่งขันวิ่งในรายการย่อยใด และระยะทางที่เขาวิ่งจริงเป็นกี่กิโลเมตร 2) ถ้าจุดเซ็กพอยต์ที่ 4 มีน้ำดื่มไม่เพียงพอ และเจ้าหน้าที่ที่จุดเซ็กพอยต์ที่ 4 ได้รับแจ้งว่าให้ไปรับน้ำดื่ม เพิ่มเติมได้จากจุดเช็กพอยต์ที่ 2 เจ้าหน้าที่จะต้องมารับน้ำเป็นระยะทางอย่างน้อยที่สุดกีกิโลเมตร 3) ถ้ารถพยาบาลต้องไปรับนักกีฬาที่บาดเจ็บที่จุดเซ็กพอยต์ที่ 2 โดยรถพยาบาลจะแล่นจากจุดปล่อยตัว ไปยังจุดเช็กพอยต์ดังกล่าว ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อยากทราบว่ารถพยาบาลจะใช้เวลา อย่างน้อยเท่าไรจึงจะไปถึงที่หมาย ส่รร.

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉