คำตอบ

รัชกาลที่1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี)
และ รัชกาลที่9
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.

Dr. Teeradat Somthong

รัชกาลที่5 สมเด็จพระปิยมหาราช

แสดงความคิดเห็น

รัชกาลที่1
รัชกาลที่5
รัชกาลที่9
ได้รับคำลงท้ายว่า"มหาราช"เพราะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์อันใหญ่หลวง อย่าง
รัชกาลที่1 คือ ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่5 คือ ทรงเลิกทาส
รัชกาลที่9 คือ ทรงทำฝนหลวง

แสดงความคิดเห็น