มัธยมปลาย
𝐍𝐨𝐢𝐧𝐚 𝐍𝐚

𝐍𝐨𝐢𝐧𝐚 𝐍𝐚

เพศ
หญิง
🕊𝙵𝙱 : 𝙽𝚘𝚒𝚗𝚊 𝙽𝚊
🍒𝙸𝙶 : 𝚗𝚘𝚒𝚗𝚊_𝚗𝚊𝚊𝚊𝚊𝚊𝚊

โน้ต

จำนวนโน๊ต
31
จำนวนไลค์
225

Q&A

จำนวนคำตอบ
2
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

Digestive System ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

Digestive System

𝐍𝐨𝐢𝐧𝐚 𝐍𝐚
3
0
Adverb of frequency ปก
 • มัธยมต้น
 • ภาษาอังกฤษ

Adverb of frequ...

𝐍𝐨𝐢𝐧𝐚 𝐍𝐚
13
0
Wish ปก
 • มัธยมต้น
 • ภาษาอังกฤษ

Wish

𝐍𝐨𝐢𝐧𝐚 𝐍𝐚
8
0
Some/Any ปก
 • มัธยมต้น
 • ภาษาอังกฤษ

Some/Any

𝐍𝐨𝐢𝐧𝐚 𝐍𝐚
12
0
a/an/the ปก
 • มัธยมต้น
 • ภาษาอังกฤษ

a/an/the

𝐍𝐨𝐢𝐧𝐚 𝐍𝐚
7
0